• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tải về Nghị định 10/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/01/2013   Số công báo: Từ số 57 đến số 58
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả và tạo nguồn vốn phục vụ bảo trì và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyềny định của Nhà nước về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ; sử dụng tài sản hạ  hạn chiếm đoạt tài sản hạ tầng đường bộ dưới mọi hình thức; cố ý làm trái các qutầng đường bộ để kinh doanh trái pháp luật; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản hạ tầng đường bộ; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ bị nghiêm cấm.

Ngoài ra Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định nhà nước quản lý tài sản hạ tầng đường bộ thông qua việc Ban hành các quy định về: Tiêu chuẩn kỹ thuật; Định mức kinh tế - kỹ thuật; Chế độ bảo trì, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ; Lập danh mục, phân loại tài sản hạ tầng đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng tài sản hạ tầng đường bộ để có biện pháp quản lý phù hợp; Quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nghị định 10/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/3/ 2013.

Từ khóa: Nghị định 10/2013/NĐ-CP

4.412

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
164458