• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Dân sự

 

Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Tải về Nghị định 100/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/10/2006   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 2005, ngày 21/09/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo đó, bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ các quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Và bảo hộ quyền liên quan là bảo hộ các quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn; các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình; các quyền của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Trong đó, Nghị định 100/2006/NĐ-CP đưa ra những chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan như: Hỗ trợ tài chính để mua bản quyền cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước phục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ Trung ương đến địa phương cũng như ưu tiên các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới pháp luật, cơ chế, chính sách, ứng dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật và công nghệ về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Nhằm đảm bảo hoàn thành trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp theo đó, bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định 100/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2006.

Từ khóa: Nghị định 100/2006/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14287