• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo

Tải về Nghị định 100/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2010   Số công báo: Từ số 589 đến số 590
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Nghị định này quy định thay thế Nghị định số 104/2004/NĐ-CP, theo đó có nhiền quy định đổi mới hơn, có những tiến bộ đáng kể để phù hợp với xu hương phát triên của xã hội.

Cụ thể, nghị định 100/2010 quy định công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử.

Tại đây cũng quy định rõ cụ thể văn bản được đăng trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt . Bên cạnh đó, nghị định 100/2010 cũng quy định về văn bản đăng trên Công báo cấp tỉnh. Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.

Một nội dung đáng chú ý khác của nghị định này đó là quy định về gửi, tiếp nhận văn bản, đăng công báo. Theo đó quy định:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo đối với công cáo Trung ương, và trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đăng Công báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được điều ước quốc tế hai bên có hiệu lực; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sao lục, gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo cấp tỉnh.

Nghị định 100/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010.

Từ khóa: Nghị định 100/2010/NĐ-CP

918

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112347