• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Cơ yếu


 

Nghị định 102/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Tải về Nghị định 102/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/03/2004   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/02/2004, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 102/2004/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu đang hưởng bảng lương lực lượng vũ trang mà không phải là quân nhân hoặc Công an nhân dân khi nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ việc được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi đủ điều kiện quy định tại các văn bản pháp luật liên quan.

Khi chưa đủ điều kiện nghỉ hưu người làm công tác cơ yếu nghỉ việc được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi tổ chức cơ yếu không còn nhu cầu bố trí làm việc trong tổ chức cơ yếu hoặc không chuyển ngành được và đáp ứng điều kiện: Đã đóng đủ bảo hiểm xã hộị và Có đủ 25 năm đối với nam và có đủ 20 năm đối với nữ làm việc trong tổ chức cơ yếu trở lên

Có ít nhất 05 năm được tính thâm niên ngành cơ yếu. Thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu được tính theo năm và được cộng dồn nếu thời gian đứt quãng.

Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành khi nghỉ hưu, Người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm việc tại các tổ chức khác không hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng đwocj quy định cụ thể tại Nghị định này.

Người làm công tác cơ yếu khi thôi làm việc, nhưng không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành thì giải quyết thôi việc về địa phương

  • Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng lương tối thiểu; ưu tiên vào học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm
  • Được trợ cấp thôi việc một lần
  • Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác

Người làm công tác cơ yếu đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá 01 năm, kể từ ngày ký quyết định thôi việc được thực hiện chế độ chuyển ngành khi tìm được việc làm mới, có yêu cầu chuyển ngành.

Đồng thời Nghị định số 102/2004/NĐ-CP cũng quy định Người làm công tác cơ yếu khi chuyển sang làm công việc khác trong tổ chức cơ yếu.

Nghị định 102/2004/NĐ-CP có hiệu lục thi hành từ ngày 19/03/2004.

Từ khóa: Nghị định 102/2004/NĐ-CP

867

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51898