• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Nghị định 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư

Tải về Nghị định 102/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/12/2012   Số công báo: Từ số 731 đến số 732
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư.

Nghị định 102/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm ngư; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư; điều kiện bảo đảm hoạt động của Kiểm ngư; mối quan hệ giữa Kiểm ngư với các lực lượng chức năng khác và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Kiểm ngư.

Theo đó, Nghị định 102/2012/NĐ-CP xác định chức năng của Kiểm ngư là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Ngoài ra, đối với cơ cấu tổ chức, Nghị định 102/2012/NĐ-CP xác định Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các Chi cục Kiểm ngư Vùng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp. Cục Kiểm ngư và các Chi cục Kiểm ngư Vùng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Thuyền viên tàu Kiểm ngư được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, các chế độ bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 102/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2013.

Từ khóa: Nghị định 102/2012/NĐ-CP

1.911

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152333