• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

 

Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tải về Nghị định 103/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2007   Số công báo: Từ số 442 đến số 443
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/06/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 103/2007/NĐ-CP còn quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Nghị định 103/2007, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong thực hiện công khai, tạo điều kiện cho kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước…

Bên cạnh đó, Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng có trách nhiệm phát hiện, đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phải chịu trách nhiệm về những đề xuất của mình trái với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định 103/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 23/07/2007.

Từ khóa: Nghị định 103/2007/NĐ-CP

1.807

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21298