• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

Văn bản pháp luật về Lương tối thiểu vùng

 

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Tải về Nghị định 103/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/12/2012   Số công báo: Từ số 751 đến số 752
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, áp dụng đối với các đối tượng

 • Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2013

 • Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng
 • Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng
 • Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng 
 • Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm

 • Mức tiền lương tính theo tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu đối với người động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động,công việc đã thỏa thuận.
 • Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Hoạt động xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương

Điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương.

Tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước khi xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của viên chức quản lý lựa chọn mức lương tối thiểu phù hợp để áp dụng trong doanh nghiệp khi bảo đảm các điều kiện theo quy định của Chính phủ và mức tăng tiền lương của viên chức quản lý không vượt quá mức tăng tiền lương của người lao động cho đến khi có quy định mới.

Nghị định 103/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 và các chế độ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/ 2013 và thay thế Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 103/2012/NĐ-CP

3.582

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152605