• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Tải về Nghị định 103/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/11/2015   Số công báo: Từ số 1125 đến số 1126
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Ưu tiên tuyển sinh viên xuất sắc vào ngành Công an

Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân (Luật CAND). 

Nghị định 103/2015 bao gồm 06 Chương; 21 Điều, quy định chi tiết thi hành Luật CAND về: Tuyển chọn công dân vào CAND; chức vụ, chức danh tương đương chức vụ Tổng cục trưởng, Tư lệnh trong CAND; hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.

Ưu tiên tuyển chọn vào CAND.

Nghị định 103 đã dành riêng Chương II để quy định về tuyển chọn công dân vào CAND.

Theo đó, việc tuyển chọn công dân vào CAND phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương

- Công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật

- Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục được cấp có thẩm quyền quy định

Bên cạnh các điều kiện trên, Nghị định 103 còn quy định về các đối tượng được ưu tiên tuyển vào ngành CA:

Một là, ưu tiên tuyển chọn những người có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi phù hợp với công tác công an; tuyển chọn bổ sung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Hai là, ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào CAND.

Ba là, ưu tiên tuyển chọn công dân người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có trình độ chuyên môn phù hợp vào CAND.

Điều kiện kéo dài tuổi làm việc của Sĩ quan CAND

Chương IV của Nghị định 103 quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND. Theo đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND theo cấp bậc hàm thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật CAND, cụ thể là:

- Cấp úy: Nam 53, nữ 53;

- Thiếu tá, Trung tá: Nam 55, nữ 53;

- Thượng tá: Nam 58, nữ 55;

- Đại tá: Nam 60, nữ 55;

- Cấp tướng: Nam 60, nữ 55.

Ngoài ra, sĩ quan CAND có thể kéo dài hạn tuổi phục vụ. Tuy nhiên, đối với mỗi đối tượng thì thời gian và điều kiện sẽ có một vài khác biệt. Cụ thể:  

Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ 02 điều kiện sau:

Một là, đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan hoặc đơn vị khác trong CAND thực sự có nhu cầu;

Hai là, sĩ quan có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND. Thời gian kéo dài quy định như sau:

- Không quá 10 năm đối với giáo sư;

- Không quá 7 năm đối với phó giáo sư;

- Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cấp tướng được kéo dài tuổi phục vụ, thực hiện việc nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP.

Trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan CAND thôi giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy (trừ nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cấp tướng được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP ).

Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm từ Thiếu tướng, chức vụ từ Tổng cục trưởng trở lên do Bộ trưởng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định.

Việc xét kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm từ Đại tá, chức vụ từ Phó Tổng cục trưởng trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND do Bộ trưởng Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, người được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài tuổi phục vụ cao hơn quy định sẽ do Chủ tịch nước quyết định.

CAND nghỉ hưu chưa có nhà ở sẽ được hỗ trợ nhà ở xã hội

Chương V Nghị định 103 đã quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.

Theo đó, sĩ quan CAND được nghỉ hưu khi đủ 01 trong 03 điều kiện sau:

Một là, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH;

Hai là, hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật CAND và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Ba là, trường hợp sĩ quan CAND chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo hai quy định trên mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan đủ 25 năm, nữ sĩ quan đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên.

Sĩ quan CAND khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên, trong thời gian hưởng lương cấp bậc hàm, bậc lương không vi phạm kỷ luật, được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được nâng 01 bậc lương.

Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật CAND do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần gồm:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm (60 tháng) cuối trước khi sĩ quan CAND nghỉ hưu;

- Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương trước khi nghỉ hưu (lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu, nếu có).

Ngoài ra, Sĩ quan nghỉ hưu được sử dụng trang phục CAND, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ; các cuộc hội họp, cuộc giao lưu truyền thống của CAND.

Sĩ quan nghỉ hưu được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Sĩ quan nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám, chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở y tế CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 103 còn quy định về việc quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ khi sĩ quan, hạ sĩ quan CAND hưởng lương nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong CAND. Cụ thể như sau:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian đó được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 06 tháng;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 04 tháng;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 02 tháng;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 02 hoặc 03 điều kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất. Trường hợp thời gian công tác nêu trên không liên tục thì được cộng dồn để xác định tính tổng thời gian được hưởng chế độ. Trường hợp thời gian công tác, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi có tháng lẻ thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 03 tháng không được tính, từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 01 năm.

Thời gian tăng thêm do quy đổi tại các quy định trên được tính hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND chuyển ngành;  sĩ quan, hạ sĩ quan CAND xuất ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ theo chế độ bệnh binh; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hy sinh, từ trần, Nghị định 103 cũng quy định chi tiết các ưu đãi đặc thù tại Chương V của Nghị định. 

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật CAND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2015 và thay thế Nghị định 43/2007/NĐ-CP 

Từ khóa: Nghị định 103/2015/NĐ-CP

3.957

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294745