• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập


 

Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

Tải về Nghị định 105/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/04/2004   Số công báo: Số 3
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/03/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập.

Nghị định 105/2004/NĐ-CP quy định về kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, giá trị của kết quả kiểm toán, các trường hợp kiểm toán bắt buộc và các quy định khác liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập nhằm thống nhất quản lý hoạt động kiểm toán độc lập, xác định quyền và trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, bảo vệ lợi ích của cộng đồng và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế, tài chính trung thực, hợp lý, công khai, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo đó, đơn vị được kiểm toán có quyền chọn doanh nghiệp kiểm toán và chọn kiểm toán viên có đủ điều kiện hành nghề hợp pháp tại Việt Nam, trong đó có cả tổ chức kiểm toán nước ngoài. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc chọn kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Nhà nước khuyến khích tất cả các doanh nghiệp và tổ chức thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án đầu tư tuy nhiên chỉ bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán đối với: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng và Quỹ hỗ trợ phát triển; Tổ chức tài chính và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Nghị định 105/2004/NĐ-CP quy định kiểm toán viên khi hành nghề không được mua bất kỳ loại cổ phiếu nào, không phân biệt số lượng là bao nhiêu của đơn vị được kiểm toán; Mua trái phiếu hoặc các tài sản khác của đơn vị được kiểm toán; Nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản phí dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng, hoặc lợi dụng vị trí kiểm toán viên của mình để thu các lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán; Cho thuê, cho mượn hoặc cho các bên khác sử dụng tên và chứng chỉ kiểm toán viên của mình để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp;. Làm việc cho từ hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên trong cùng một thời gian hay tiết lộ thông tin về đơn vị được kiểm toán mà mình biết được trong khi hành nghề.

Nghị định 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2004.

Từ khóa: Nghị định 105/2004/NĐ-CP

2.956

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51972