• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về Nghị định 106/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/01/2013   Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH.

Về vị trí và chức năng, Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định Bộ LĐTBXH là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực; Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH cũng thay đổi so với Nghị định186/2007/NĐ-CP. Cụ thể sẽ còn 24 đơn vị trực thuộc thay vì 25 đơn vị theo Nghị định 186/2007/NĐ-CP. Như vậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ không còn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ LĐTBXH.

Ngoài ra, Nghị định 106/2012/NĐ-CP cũng bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn cho Bộ LĐTBXH và Xã hội so với trước đây. Theo đó, Bộ LĐTBXH đảm nhiệm thêm những nhiệm vụ như: Trình Chính phủ và Thủ tướng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc theo phân công; quản lý về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; về lao động tiền lương; về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Nghị định 106/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2013.

Từ khóa: Nghị định 106/2012/NĐ-CP

2.561

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
154043