• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh

 

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Tải về Nghị định 11/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/01/2013   Số công báo: Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Nghị định 11/2013/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Về thẩm quyền quyết định các khu vực phát triển đô thị, Nghị định 11/2013 quy định thẩm quyền quyết định các khu vực phát triển đô thị thuộc về Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận đầu tư sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên; dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng và các dự án còn lại.

Về điều kiện là chủ đầu tư dự án, Nghị định 11/2013 quy định 3 cơ quan có thể trở thành chủ đầu tư dự án. Trong đó:

- Chủ đầu tư là cơ quan nhà nước phải hội tụ đủ các điều kiện: Có chức năng phù hợp với việc thực hiện dự án và đề xuất dự án hợp lý, phù hợp quy hoạch và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị.

- Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đảm bảo: Có đăng ký kinh doanh; vốn đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và vốn đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với các dự án còn lại; đề xuất dự án hợp lý; Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân lực đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và cam kết bảo đảm thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư là tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp ngoài điều kiện giống chủ đầu tư là cơ quan nhà nước còn hạn chế chỉ  thực hiện dự án trong phạm vi sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để phục vụ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghị định 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2013.

Từ khóa: Nghị định 11/2013/NĐ-CP

20.993

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
164736