• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


Văn bản pháp luật về Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

 

Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tải về Nghị định 11/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/03/2014   Số công báo: Từ số 305 đến số 306
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 11/2014 quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm: Nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Nội dung chính của Nghị định số 11/2014 quy định nội dung hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Theo đó, quy định các loại hình hoạt động thông tin khoa học và côngnghệ; quy định việc thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, việc thu thập, xử lý và công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Nghị định số 11/2014 có điều chỉnh hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển thông tin khoa học và công nghệ.Tại đây, Nghị định số 11/2014 quy định hạ tầng thông tin quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; các cơ sở dữ liệu về thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; các trung tâm dữ liệu, trang thông tin và cổng thông tin điện tử; các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế dưới dạng điện tử; Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật để xử lý, truyền tải và lưu giữ thông tin khoa học và công nghệ; các mạng thông tin khoa học và công nghệ kết nối khu vực và quốc tế, bao gồm mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia và các mạng thông tin khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị định số 11/2014 nếu rõ quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ cũng như duy trì và phát triển mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia.

Nghị định số 11/2014 cũng quy định về tổ chức và cá nhân hoạt động, khai thác thông tin khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2014.

Từ khóa: Nghị định 11/2014/NĐ-CP

966

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221907