• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


 

Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

Tải về Nghị định 110/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 110/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2004   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/04/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý văn bản, việc xử lí văn bản đến và đi phải đảm bảo trình tự nhất định. Cụ thể, đối với văn bản đến, tất cả văn bản, kể cả đơn, thư do cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức phải được quản lý theo trình tự: Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; Trình, chuyển giao văn bản đến; sau đó giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. Văn bản đến từ bất kỳ nguồn nào đều phải được tập trung tại văn thư cơ quan, tổ chức để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, kịp thời trình cho người có trách nhiệm và chuyển giao cho các đơn vị, cá nhân giải quyết.

Đối với văn bản đi: Tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức phát hành phải được quản lý theo trình tự sau: Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng của văn bản; Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật; Đăng ký văn bản đi; Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi sau đó lưu văn bản đi. Khi lưu văn bản, mỗi văn bản đi phải lưu ít nhất hai bản chính; một bản lưu tại văn thư cơ quan, tổ chức và một bản lưu trong hồ sơ.

Bên cạnh đó, Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu. Theo đó, con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Nghị định 110/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2004.

Từ khóa: Nghị định 110/2004/NĐ-CP

23.387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51987