• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đê điều


 

Nghị định 113/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đê điều

Tải về Nghị định 113/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/07/2007   Số công báo: Từ số 476 đến số 477
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/06/2007, căn cứ Luật Đê điều 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đê điều.

Nghị định 113/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều ngày 29/11/2006, bao gồm: Điều 4 về phân loại và phân cấp đê; Điều 6 về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều; Điều 9 về nội dung quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; Điều 26 về sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng; Điều 27 về xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông; Khoản 2 Điều 37 về cơ cấu tổ chức, sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều và Điều 44 về thanh tra đê điều và Điều 46 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của Luật Đê điều.

Theo đó, đê được phân loại thành đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bối, đê bao và đê chuyên dùng. Cấp của từng tuyến đê thực hiện theo quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ ủy quyền.

Tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu hoặc ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực đê điều mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng thì được hỗ trợ về kinh phí và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân đầu tư vào đê điều để kết hợp làm đường giao thông được: Sử dụng đê theo mục đích đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Được chính quyền địa phương tạo điều kiện về mặt bằng thi công; Cho các phương tiện giao thông hoạt động theo quy định về tải trọng của dự án đầu tư; Được phép thu phí giao thông theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc trồng cây chắn sóng bảo vệ đê điều: bố trí đất trong phạm vi bảo vệ đê điều để trồng cây; Hỗ trợ kinh phí trong nguồn vốn xây dựng, tu bổ đê điều hàng năm; Được phép khai thác và hưởng lợi trong phạm vi đầu tư theo quy định.

Nghị định 113/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2007.

Từ khóa: Nghị định 113/2007/NĐ-CP

3.693

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
22316