• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh

 

Nghị định 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về Nghị định 113/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/12/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/12/2009   Số công báo: Từ số 597 đến số 598
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2009/NĐ-CP giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định này quy định về nội dung giám sát, đánh giá và việc tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư và hoạt động đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn; việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Nghị định 113/2009 quy định chủ đầu tư phải theo dõi dự án đầu tư, theo đó phải cập nhật tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực hiện dự án; khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các chi phí; các biến động. Cập nhật tình hình quản lý thực hiện dự án: lập kế hoạch triển khai; chi tiết hóa kế hoạch triển khai các nội dung quản lý thực hiện dự án; cập nhật tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch; cập nhật tình hình bảo đảm chất lượng và hiệu lực quản lý dự án;…

Nghị định 113 cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, Bộ này có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc; chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình và các dự án do mình cấp giấy chứng nhận đầu tư; giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường của các dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố.

Nghị định 113/2009 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2010.

Từ khóa: Nghị định 113/2009/NĐ-CP

766

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
99095