• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động mỹ thuật


 

Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật

Tải về Nghị định 113/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/10/2013   Số công báo: Từ số 661 đến số 662
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật.

Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động mỹ thuật, bao gồm: Thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật; trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng; trại sáng tác điêu khắc.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật phải lập hồ sơ thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tổ chức thi quy mô toàn quốc, khu vực hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tổ chức thi quy mô cấp tỉnh. 

Đồng thời không được thực hiện các hành vi bị cấm sau:

+ Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực;

+ Tuyên truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường;

+ Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng;

+ Xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa;

+ Xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Sao chép, trưng bày, mua, bán, chuyển nhượng tác phẩm mỹ thuật vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đối với sáng tác điêu khắc, Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức Việt Nam được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
Bên cạnh đó,  cơ quan, tổ chức phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thể lệ.

Nghị định 113/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013.

Từ khóa: Nghị định 113/2013/NĐ-CP

3.355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209092