• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

Văn bản pháp luật về Luật Phá sản

 

Nghị định 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Tải về Nghị định 114/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 114/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2008   Số công báo: Từ số 603 đến số 604
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Nghị định 114/2008/NĐ-CP gồm 6 chương, 20 điều, quy định về danh mục doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác được áp dụng các quy định về phá sản của Nghị định 114/2008/NĐ-CP , hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Nghị định 114/2008/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về việc nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo đảm tài sản, hội nghị chủ nợ, thủ tục thanh lý tài sản. Các đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác thực hiện theo quy định từ Điều 13 đến Điều 18 Luật Phá sản.

Trường hợp doanh nghiệp đã được áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, nhưng vẫn không khôi phục được, không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu và Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyết định chấm dứt áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, đồng thời không có đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ 2/3 (hai phần ba) tổng số nợ không có bảo đảm trở lên đề nghị tổ chức Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán quyết định áp dụng ngay việc thanh lý tài sản.

Việc xác định nghĩa vụ về tài sản, xử lý các khoản nợ chưa đến hạn, các khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố, hoàn trả tài sản cho Nhà nước được thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 36 Luật Phá sản. Việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức và thứ tự ưu tiên sau: bán đấu giá toàn bộ doanh nghiệp cho đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực để tiếp tục kinh doanh, bán đấu giá toàn bộ doanh nghiệp cho các đối tượng khác trong trường hợp không có đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực tham gia đấu giá mua doanh nghiệp, bán theo phương thức trực tiếp toàn bộ doanh nghiệp cho đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực để tiếp tục kinh doanh trong trường hợp chỉ có một đối tượng đăng ký mua, bán đấu giá từng tài sản riêng lẻ trong trường hợp không thực hiện được phương thức bán toàn bộ doanh nghiệp, bán từng tài sản riêng lẻ theo phương thức bán đấu giá từng tài sản hoặc giá trị tài sản dưới mức phải bán theo phương thức đấu giá.

Nghị định 114/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 114/2008/NĐ-CP

439

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
80990