• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về Nghị định 115/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/09/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/09/2005   Số công báo: Số 18
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/9/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tài sản, tổ chức và biên chế của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Theo đó, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện các quyền sau đây: Sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ.

Phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và hoạt động, tổ chức khoa học và công nghệ có thể có các nguồn kinh phí như: 
Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp hay nguồn kinh phí khác của tổ chức khoa học và công nghệ.

Đồng thời, Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí của tổ chức khoa học và công nghệ được sử dụng như sau: chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chi tiền lương; trích lập quỹ; chi thực hiện các hoạt động khác và chi thu nhập tăng thêm.

Nghị định 115/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2005.

Từ khóa: Nghị định 115/2005/NĐ-CP

3.355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3291