• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật dầu khí

 

Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP

Tải về Nghị định 115/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2010   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí

Cụ thể, nghị định quy định các tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động dầu khí bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Theo đó, các đối tượng này được tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghị định 115/2009 cũng quy đinh sửa đổi về việc kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò và hợp đồng dầu khí, theo đó, trong trường hợp từng giai đoạn nhỏ hoặc cả giai đoạn tìm kiếm thăm dò hết hạn mà Nhà thầu vẫn chưa hoàn thành chương trình công tác thì thời hạn của từng giai đoạn nhỏ hoặc cả giai đoạn tìm kiếm thăm dò có thể được kéo dài nhưng tổng thời gian kéo dài không vượt quá thời gian theo quy định tại Điều 17 của Luật Dầu khí. Ngoài ra, hợp đồng dầu khí có thể được kéo dài chậm nhất 01 năm trước ngày kết thúc hợp đồng dầu khí, Nhà thầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải có văn bản nêu rõ lý do xin kéo dài thời hạn của hợp đồng dầu khí trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Công Thương để thẩm định.

Nghị định 115/2009 cũng quy định sửa đổi về việc đấu thầu dịch vụ dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí được quyền ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ dầu khí với Nhà thầu phụ hoặc với các tổ chức, cá nhân khác để phục vụ hoạt động dầu khí. Đối với hợp đồng dầu khí đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực, việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan phải tuân thủ các quy định của hợp đồng dầu khí đã ký. Đối với hợp đồng dầu khí ký kết sau ngày Nghị định này có hiệu lực, việc thực hiện phải bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án, công khai và minh bạch trong quá trình triển khai công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng; Phù hợp với đặc thù của ngành dầu khí trong tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2010.

Từ khóa: Nghị định 115/2009/NĐ-CP

492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
99421