• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cạnh tranh


 

Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Tải về Nghị định 116/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/09/2005   Số công báo: Từ số 38 đến số 39
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh.

Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Doanh thu để xác định thị phần của tổ chức tín dụng được tính bằng tổng các khoản thu nhập sau đây: Thu nhập tiền lãi.; Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ.; Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối; Thu nhập từ lãi góp vốn, mua cổ phần; Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác cũng như những nguồn Thu nhập khác.

Đồng thời, Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp là việc thống nhất cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây: Áp dụng thống nhất mức giá với một số hoặc tất cả khách hàng; Tăng giá hoặc giảm giá ở mức cụ thể; Áp dụng công thức tính giá chung;Duy trì tỷ lệ cố định về giá của sản phẩm liên quan; Không chiết khấu giá hoặc áp dụng mức chiết khấu giá thống nhất; Dành hạn mức tín dụng cho khách hàng; Không giảm giá nếu không thông báo cho các thành viên khác của thoả thuận; Sử dụng mức giá thống nhất tại thời điểm các cuộc đàm phán về giá bắt đầu.

Bên cạnh đó, Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định các hành vi sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho khách hàng như: Cắt, giảm lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường liên quan so với lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng trước đó trong điều kiện không có biến động lớn về quan hệ cung cầu; không có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa; không có sự cố lớn về kỹ thuật; hoặc không có tình trạng khẩn cấp; Ấn định lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ ở mức đủ để tạo sự khan hiếm trên thị trường; Găm hàng lại không bán để gây mất ổn định thị trường bị hạn chế. 

Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2005.

Từ khóa: Nghị định 116/2005/NĐ-CP

17.072

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3553