• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

 

Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

Tải về Nghị định 117/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/10/2013   Số công báo: Từ số 669 đến số 670
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

Theo nội dung sửa đổi, kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ bao gồm các khoản sau: Khoán quỹ tiền lương theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Khoán chi hoạt động thường xuyên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên (trừ mua sắm, sửa chữa theo đề án). Chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đã xác định được khối lượng công việc và theo tiêu chuẩn, chế độ định mức.

Nghị định 117/2003/NĐ-CP cũng quy định cách sử dụng kinh phí được giao như sau: Kinh phí giao được phân bổ vào nhóm chi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự quyết định. Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trong phạm vi kinh phí giao tự chủ, cơ quan thực hiện tự chủ quyết định giao khoán toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí thực hiện các hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên cho từng bộ phận để chủ động thực hiện nhiệm vụ. Việc quản lý và sử dụng kinh phí khoán bảo đảm đúng quy trình kiểm soát chi và chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật, trừ một số khoản chi thực hiện khoán không cần hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Phạm vi sử dụng các kinh phí tiết kiệm được như: bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức; Chi khen thưởng; Chi cho các hoạt động phúc lợi, những trường hợp khó khăn; Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức; Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng từ dự toán đã giao thực hiện chế độ tự chủ để chi thu nhập tăng thêm, chi cho các hoạt động phúc lợi, chi bổ sung phục vụ các hoạt động nghiệp vụ.

Nghị định 117/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và được áp dụng kể từ năm ngân sách 2014./.

Từ khóa: Nghị định 117/2013/NĐ-CP

11.937

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209502