• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Tải về Nghị định 118/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 118/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/10/2006   Số công báo: Từ số 41 đến số 42
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi năm 2000, và năm 2003, ngày 10/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

Nghị định 118/2006/NĐ-CP quy định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, khi phát hiện cán bộ, công chức có hành vi gây ra thiệt hại về tài sản phải xử lý trách nhiệm vật chất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức xác minh, sơ bộ đánh giá thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ việc để làm căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức sau đó thành lập hội đồng xử lí. Hội đồng có từ 3 đến 5 người thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức ra quyết định bồi thường thiệt hại ghi rõ phương thức và thời hạn bồi thường.

Cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và các bộ phận chức năng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bị thiệt hại phải thực hiện đúng thời hạn, mức và phương thức bồi thường ghi trong quyết định bồi thường thiệt hại.

Nghị định 118/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngà 06/11/2006.

Từ khóa: Nghị định 118/2006/NĐ-CP

2.577

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14612