• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên


 

Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

Tải về Nghị định 12/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/02/2011   Số công báo: Từ số 99 đến số 100
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 12/2011/NĐ-CP chính sách thanh niên xung phong.

Theo quy định tại nghị định này, thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên. Theo đó, nghị định quy định nhiệm cụ cụ thể của Thanh niên xung phong bao gồm tham gia thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được giao ở biên giới, hải đảo, những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Tham gia thực hiện việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; Tham gia thực hiện cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy…

Một nội dung đáng chú ý khác của nghị định 12/2011 quy định tạo cơ chế để doanh nghiệp của tổ chức thanh niên xung phong được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp thuộc tổ chức thanh niên xung phong sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước giao được cấp kinh phí tương ứng và được hưởng các cơ chế, chính sách, ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định đội viên thanh niên xung phong là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đển 30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

Bên cạnh quy định chức năng, nhiệm vụ của thanh niên xung phong, nghị định cũng quy định về chính sách đối với đơn vị, đội viên và cán bộ quản lý thanh niên xung phong. Theo đó, đội viên thanh niên xung phong được hưởng các chính sách như: Được hưởng tiền công và các chế độ, chính sách khác theo quy định; Được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe; Được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; Được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi đang làm việc ở vùng khó khăn…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2011.

Từ khóa: Nghị định 12/2011/NĐ-CP

3.439

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118411