• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức phi chính phủ


 

Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Tải về Nghị định 12/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/03/2012   Số công báo: Từ số 251 đến số 252
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/03/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam.

Về mặt nội dung, Nghị định 12/2012 quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Bao gồm: thủ tục đăng ký đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Về mặt đối tượng áp dụng Nghị định 12/2012 áp dụng đối với các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam.

Theo đó tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện nhất định sau:

- Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập;

- Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng;

- Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

Nghị định 12/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2012.

Từ khóa: Nghị định 12/2012/NĐ-CP

7.324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135398