• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp


 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Tải về Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2015   Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/02/2015, chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Các nội dung sửa đổi ở Nghị định 12/2015/NĐ-CP bao gồm 5 phần chính:

Sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

- Sửa đổi một số quy định về Thu nhập được miễn thuế như: sửa đổi quy định xác định thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; bổ sung thêm 2 khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập của văn phòng thừa phát lạt (trong thời gian thí điểm) và Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách.

- Sửa đổi quy định xác định chi phí hợp lý như: bổ sung thêm khoản chi được tính vào chi phí hợp lý là khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ ... Đặc biệt là bổ sung khoản chi phúc lợi cho NLĐ vào chi phí hợp lý.

- Làm rõ một số tiêu chí DN được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

+ Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từthời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

- Bổ sung mức thuế ưu đãi 15%, áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sửa đổi về thuế thu nhập cá nhân.

 

Trong phần này, nội dung quan trọng nhất là việc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh. Theo đó, thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh sẽ là mức thuế tuyệt đối như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Đối với các thu nhập khác thì Nghị định 12/2015 cũng có một số quy định mới, ví dụ như:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: sẽ chỉ còn 1 cách tính thuế, được xác định trên Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần (không xác định theo chênh lệch giữa giá mua và giá bán). Thuế suất áp dụng là 2%.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: cũng chỉ còn 1 cách tính thuế trên thu nhập từng lần. Theo đó thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.\

Sửa đổi về thuế GTGT

Nội dung chủ yếu của phận này là việc quy định chi tiết về các sản phẩm phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị nông nghiệp ... không chịu thuế GTGT (theo quy định của Luật sửa đổi các luật về thuế 2014).

Đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất: Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước phát sinh trước ngày 01/01/2015 và đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì vẫn thuộc diện được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 12/2015 cũng làm rõ thêm các trường hợp không được áp dụng thuế suất 0%, bao gồm:

- Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

- Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;

- Dịch vụ cấp tín dụng ra nước ngoài;

- Chuyển nhượng vốn ra nước ngoài;

- Đầu tư chứng khoán ra nước ngoài;

- Dịch vụ tài chính phát sinh;

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

- Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định này;

- Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan;

- Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Sửa đổi về thuế Tài nguyên

Những sửa đổi ở phần này chủ yếu là để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi các luật về thuế 2014 như đối tượng không chịu thuế, căn cứ xác định giá tính thuế tài nguyên, xác định giá trị hải quan của tài nguyên ...

 

Sửa đổi các quy định về quản lý thuế

Một số quy định sửa đổi quan trọng như:

- Bãi bỏ các bảng kê đính kèm tờ khai thuế GTGT.

- Làm rõ quy định xử lý chậm nộp thuế, theo đó tiền chậm nộp sẽ tính theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (thay cho 2 mức 0,05% và 0,07%/ngày như trước đây). Trong trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán.

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: đối với Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thì trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân khi có thông báo bằng văn bản hoặc thông tin điện tử từ cơ quan quản lý thuế về việc người dự kiến xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trước khi xuất cảnh.

Nghị định 218/2013/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi trong Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Từ khóa: Nghị định 12/2015/NĐ-CP

5.349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266168