• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên


 

Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

Tải về Nghị định 120/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/08/2007   Số công báo: Từ số 536 đến số 537
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/07/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên về chính sách, trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên.

Theo đó, thanh niên của hộ nghèo, thanh niên nông thôn, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được giảm tối thiểu 20% phí học nghề và ưu tiên tư vấn, giới thiệu việc làm ở các cơ sở công lập; riêng thanh niên của hộ nghèo được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xóa đói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm để lập thân, lập nghiệp…

Đồng thời, đối với dân tộc thiểu số, Nghị định 120/2007/NĐ-CP quy định: Thanh niên dân tộc thiểu số diện cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở dạy nghề công lập được hưởng trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú. Thanh niên dân tộc thiểu số của hộ nghèo không thuộc đối tượng trên, theo học tại các cơ sở dạy nghề công lập được hỗ trợ 70% học phí và không quá 05 tháng/người/khoá học nghề.

Nghị định 120/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2007.

Từ khóa: Nghị định 120/2007/NĐ-CP

3.738

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53730