• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 121/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/09/2018   Số công báo: Từ số 937 đến số 938
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động đối với trường hợp hưởng lương theo sản phẩm. Việc xây dựng định mức phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Đồng thời bổ sung vào cuối điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định sau:

"Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Chi tiết xem tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018.

Từ khóa: Nghị định 121/2018/NĐ-CP

1.354

Thành viên
Đăng nhập bằng Google