• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý vật liệu xây dựng

 

Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Tải về Nghị định 124/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/08/2007   Số công báo: Từ số 558 đến số 559
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/07/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định 124/2007/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm: quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, khai thác, chế biến khoáng sản kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Theo đó, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được chia thành 2 nhóm lớn: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam; và quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Trong đó,

- Quy hoạch chung phát triển vật liệu xây dựng bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng và quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu bao gồm: Quy hoạch phát triển xi măng; Quy hoạch phát triển kính xây dựng; Quy hoạch phát triển vật liệu ốp lát và quy hoạch phát triển sứ vệ sinh.

Bên cạnh đó, Nghị định 124/2007/NĐ-CP quy định lập quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam phải căn cứ vào: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò, khảo sát khoáng sản và các số liệu thu thập khác về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng như khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường. Đồng thời, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng phải căn cứ vào: Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò, khảo sát khoáng sản và các số liệu thu thập khác về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng của vùng; Khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, các quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng; Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiềm năng tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng của địa phương và khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường.

Nghị định 124/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/08/2007.

Từ khóa: Nghị định 124/2007/NĐ-CP

684

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
54013