• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trường của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị


 

Nghị định 125/2011/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Tải về Nghị định 125/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 125/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 125/2011/NĐ-CP trường của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị.

Theo đó, trường đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước.

Nghị định 125/2011 quy định Trường đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền giao; cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định; tổ chức nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ công tác hoạch định đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và đất nước…

Bên cạnh đó, Nghị định 125/2011 quy định cơ cấu tổ chức của trường đào tạo, bồi dưỡng gồm: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng (hoặc Giám đốc, các Phó giám đốc) và các bộ phận chức năng, bao gồm: các khoa, các bộ môn chuyên môn; các phòng, ban tham mưu, các viện, các trung tâm; các đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan chủ quản (đối với lực lượng vũ trang) trường đào tạo, bồi dưỡng quy định cụ thể tổ chức và số lượng người làm việc theo vị trí việc làm hoặc biên chế của trường, bên cạnh đó phân bổ kinh phí hoạt động của trường đào tạo, bồi dưỡng trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan và đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Nghị định 125/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2012.

Từ khóa: Nghị định 125/2011/NĐ-CP

1.091

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133589