• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Tải về Nghị định 129/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/05/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2004   Số công báo: Số 24
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh và người làm kế toán, người hành nghề kế toán; người khác có liên quan đến kế toán thuộc hoạt động kinh doanh.

Theo đó, chứng từ kế toán được thực hiện theo mẫu bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. Chứng từ kế toán còn được mã hoá thành chứng từ điện tử chứa trong các vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

Khi ở dạng chứng từ điện tử, chứng từ phải có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và phải được mã hoá bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ.

Đồng thời, một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính và khi đó chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Nghị định 129/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2004.

Từ khóa: Nghị định 129/2004/NĐ-CP

3.989

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52125