• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính


 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Tải về Nghị định 130/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/10/2005   Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/10/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định này áp dụng với các cơ quan nhà nước có tài khoản và con dấu riêng.

Theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CP, căn cứ số biên chế được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ sẽ được quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí công việc để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Cơ quan cũng được điều động cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan.

 Trường hợp cơ quan sử dụng biên chế thấp hơn so với chỉ tiêu được giao, cơ quan vẫn được bảo đảm kinh phí quản lý hành chính theo chỉ tiêu biên chế được giao. Ngoài ra, cơ quan còn được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý hành chính được giao.

Ngoài kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ như trên, Nghị định 130/2005/NĐ-CP cũng quy định hàng năm cơ quan thực hiện chế độ tự chủ sẽ được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao như: Chi mua sắm, chi sửa chữa lớn tài sản cố định; Chi đóng niên liễm, vốn đối ứng các dự án theo hiệp định với các tổ chức quốc tế; Chi thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;Kinh phí nghiên cứu khoa học; Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;...

Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau: Ngân sách nhà nước cấp.; Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định; Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2005.

Từ khóa: Nghị định 130/2005/NĐ-CP

27.263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4484