• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích


 

Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Tải về Nghị định 130/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2013   Số công báo: Từ số 713 đến số 714
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2013/NĐ-CP sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích

Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Nghị định 130/2013/NĐ-CP quy định về các tiêu chí, danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích; Phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Nghị định 130 áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (sau đây gọi chung là nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc là nhà thầu trong trường hợp tham gia đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật về đấu thầu); các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Những điều kiện đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Quy định việc đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Nghị định 130 quy định những căn cứ, nội dung, phương thức giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2013.

Từ khóa: Nghị định 130/2013/NĐ-CP

7.664

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210030