• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về Nghị định 132/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2013   Số công báo: Từ số 713 đến số 714
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trình Chính phủ dự án luật, những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn. Ban hành các văn bản về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Nhưng quy định về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, quảng cáo, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, về thông tin điện tử, công nghệ thông tin, thông tin cơ sở, về hạ tầng thông tin và truyền thông, về doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013.

Từ khóa: Nghị định 132/2013/NĐ-CP

1.195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210046