• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chuyển giao công nghệ


 

Nghị định 133/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

Tải về Nghị định 133/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/01/2009   Số công báo: Từ số 39 đến số 40
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Theo đó, hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Điều 9 Nghị định 133/2008/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm: đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư. Đối với những dự án đầu tư khác sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận.

Nghị định 133/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2009.

Từ khóa: Nghị định 133/2008/NĐ-CP

2.255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
83511