• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tải về Nghị định 134/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/2016   Số công báo: Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/12 vừa qua, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP để hướng dẫn về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định tại Nghị định này, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của chế độ BHXH tự nguyện được xác định như sau:

- Người nghỉ hưu từ 1/1/2016 đến 1/1/2018: tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2% với nam và 3% với nữ; mức tối đa bằng 75%

- Nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2%; mức tối đa bằng 75%

- Nam nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 16-17-18-19-20 năm đóng BHXH theo từng năm 2018-2019-2020-2021-2022, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức bình quân thu nhập đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Về chế độ tử tuất với người vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện thì Nghị định 134/2015/NĐ-CP xác định: thời gian hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã hưởng trợ cấp 1 lần.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện thì Nghị định 134/2015/NĐ-CP cho phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu của người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH không quá 120 tháng. Trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nhưng còn thiếu nhiều hơn 120 tháng đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ 20 năm đóng BHXH) thì được đóng BHXH tự nguyện hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần và 5 năm 1 lần cho đến khi thời gian thiếu còn không quá 120 tháng.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP này sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016, người đã hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1/1/2016 thì vẫn thực hiện như trước đây và được điều chỉnh mức hưởng.

Từ khóa: Nghị định 134/2015/NĐ-CP

9.482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
280020