• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Nghị định 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Tải về Nghị định 135/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/11/2005   Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/11/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Nghị định 135/2005/NĐ-CP quy định về việc giao đất khoán đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, công ty, xí nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp nhà nước nhằm sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, tài nguyên rừng và mặt nước và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bên nhận khoán, bên giao khoán và Nhà nước; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Theo đó, Nghị định 135/2005/NĐ-CP quy định giao khoán và nhận khoán phụ thuộc vào các yếu tố: Quỹ đất, quỹ rừng của bên giao khoán bao gồm: diện tích đất, diện tích rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bên giao khoán; Dự án đầu tư hoặc phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh của bên giao khoán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Khả năng vốn, trình độ quản lý và lao động của bên nhận khoán; Các chính sách đầu tư, hỗ trợ bằng vốn của Nhà nước và các chính sách kinh tế - xã hội khác.

Giao khoán được thực hiện dưới 2 cách thức: Khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh và khoán công đoạn. Hồ sơ giao khoán bao gồm: Đơn xin nhận giao khoán; Hợp đồng giao khoán; Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ khu vực đất nông nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng giao khoán; Biên bản giao, nhận khoán về đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng và các tài sản trên đất; Các văn bản, phụ lục có liên quan đến việc giao khoán (nếu có).

Nghị định 135/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2005.

Từ khóa: Nghị định 135/2005/NĐ-CP

12.006

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5331