• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Tải về Nghị định 135/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/2016   Số công báo: Từ số 67 đến số 68
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12 vừa qua, căn cứ Luật Đầu tư,  Luật Chứng khoán, Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản liên quan khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2015/NĐ-CP để quy định về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Nội dung Nghị định 135/2015 này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (đầu tư gián tiếp).

Nghị định 135/2015 này quy định nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Quy trình, thủ tục, nội dung thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sẽ do NHNN quy định cụ thể.

Đối với tổ chức thì có thể đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức tự doanh đầu tư gián tiếp hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp.

Cần lưu ý rằng nhà đầu tư chỉ có thể đầu tư gián tiếp thông qua các công cụ đầu tư do NHNN quy định.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác là NHTM, công ty tài chính tổng hợp chỉ được tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào trái phiếu và các công cụ trên thị trường tiền tệ do NHNN quy định.

Riêng với các tổ chức do nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên hoặc tổ chức đầu tư gián tiếp với tổng mức vốn từ 800 tỷ đồng trở lên (trừ các đối tượng tại điều 6,7,8, 13 và khoản 4,5 điều 10 Nghị định này) thì việc đầu tư gián tiếp sẽ do Thủ tướng quyết định.

Nghị định 135/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016.

Từ khóa: Nghị định 135/2015/NĐ-CP

3.118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299597