• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Nghị định 14/2011/NĐ-CP Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Tải về Nghị định 14/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2011   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 15/2011/NĐ-CP cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Nội dung của nghị định 14/2011 quy định về đại lý làm thủ tục hải quan, theo đó đại lý làm thủ tục hải quan là thương nhân thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm của người khai hải quan theo quy định Luật Hải quan và thực hiện các công việc khác về thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo nghị định này, để được hoạt động làm đại lý hải quan, thương nhân buông phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuê hải quan ghi trong phải đáp ứng điều kiện nối mạng máy tính với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Nghị định 14/2011 cũng quy định nhân viên đại lý hải quan phải đáp ứng các điều kiện gồm: Là công dân Việt Nam; Có bằng từ trung cấp trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật; Có chứng chỉ về nghiệp vụ hải quan;Có thời gian làm việc cho đại lý hải quan nơi được cấp thẻ ít nhất là 03 (ba) tháng.

Nhân viên của đại lý hải quan đáp ứng các điều kiện nêu trên được đại lý hải quan cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan. Thời hạn cấp thẻ là không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, đại lý hải quan phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp thẻ biết.

Ngoài việc quy định về điều kiện đăng ký của đại lý làm thủ tục hải quan, nghị định 14/2011 cũng quy định về hoạt động của đại lý hải quan, theo đó quy định nội dung hoạt động của đại lý hải quan bao gồm ký hợp đồng bằng văn bản với chủ; yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ và thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện các công việc về thủ tục hải quan theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan; nộp và xuất trình toàn bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2011.

Từ khóa: Nghị định 14/2011/NĐ-CP

697

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118781