• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý


 

Nghị định 14/2013/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý

Tải về Nghị định 14/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/02/2013   Số công báo: Từ số 107 đến số 108
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

Nghị định 14/2013/NĐ-CP đã có những hướng dẫn cụ thể hơn về một số quy định tại Nghị định 07/2007/NĐ-CP, đồng thời, sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi hơn cho người được trợ giúp pháp lý và người đảm nhận công tác trợ giúp pháp lý. Tiêu biểu có thể kể đến một vài quy định nổi bật sau: 

Thứ nhất, nghị định 14/2013 mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. Cụ thể, ở nghị định 07/2007 quy định một trong những đối tượng thuộc nhóm "người có công với cách mạng" được trợ giúp pháp lý là con của liệt sĩ  chưa đủ 18 tuổi. Nghị định 14/2013 đã sửa đổi điều khoản này, không còn giới hạn độ tuổi của con của liệt sĩ được hưởng trợ giúp pháp lý nữa. Theo đó, nghị định 14/2013 quy định: "Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật trợ giúp pháp lý bao gồm:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ."
Thêm nữa, cũng theo quy định tại nghị định 14/2003, nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người cũng sẽ được hưởng trợ giúp pháp lý. Đây là một bổ sung hoàn toàn mới so với quy định tại nghị định cũ. 

Thứ hai, nghị định 14/2013 nâng mức hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc của trợ giúp viên pháp lý bằng 20% mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên (so với quy định cũ là 10%) khi trợ giúp viên pháp lý tiến hành tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng. Đồng thời, nghị định này cũng hướng dẫn rõ hơn cách tính lương trợ giúp viên pháp lý: "Trường hợp trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng trả cho cộng tác viên là 0,2 mức lương tối thiểu/ngày làm việc của cộng tác viên."

Ngoài ra, nghị định 14/2013 cũng có những hướng dẫn cụ thể về điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý và một số quy định khác có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý như hoạt động của câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trang phục của trợ giúp viên pháp lý...

Nghị định 14/2013/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2013.

Từ khóa: Nghị định 14/2013/NĐ-CP

1.390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
170283