• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đường sắt

 

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Tải về Nghị định 14/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/03/2015   Số công báo: Từ số 293 đến số 294
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đường sắt 2005, ngày 13/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt. 

Nghị định 14/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt về kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; danh mục hàng nguy hiểm và vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt; đường sắt đô thị; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

+ Có chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

+ Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đáp điều kiện kinh doanh đường sắt

+ Có chứng chỉ an toàn.

+ Phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực.

+ Có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt với tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt.

+ Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt.

Miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội

Nghị định số 14/2015/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết việc giảm vé tàu.

Theo đó, giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên, học viên các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học); Giảm 20% giá vé cho Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên ; Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc màu da cam; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng; Giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 06 đến 10 tuổi; Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài chính sách giảm giá vé, Trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được miễn vé. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn vé đi cùng.

Nghị định 14/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2015, thay thế Nghị định 109/2006/NĐ-CP và Nghị định 03/2012/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 14/2015/NĐ-CP

1.860

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266212