• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật dầu khí

Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Nghị định 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tải về Nghị định 149/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 149/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/2013   Số công báo: Từ số 787 đến số 788
Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nội dung điều lệ nói về việc tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cách thức thành lập, vốn điều lệ, mục tiêu, phương hướng hoạt động...

Điều lệ quy định về quyền và nghĩa vụ của PVN như trong những vấn đề tài chính, kinh doanh, hoạt động công ích, những nghĩa vụ trong hoạt động khai thác, tham gia công ích.

Bên cạnh đó Điều lệ còn quy định các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN và phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. Quy định về kiểm soát viên như chế độ làm việc, nghĩa vụ, quyền hạn, nghĩa vụ; tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên; mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN, mối quan hệ giữa các kiểm soát viên với nhau.

Tổ chức quản lý PVN gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm và quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc PVN, người lao động tham gia quản lý PVN.

Điều lệ còn quy định mối quan hệ giữa PVN với doanh nghiệp tham gia Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, những nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, quản lý vốn do PVN đầu tư ở doanh nghiệp khác, quan hệ của PVN với các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp do PVN giữ quyền chi phối.

Những quy định về cơ chế hoạt động tài chính, tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể và phá sản PVN, sổ sách và hồ sơ của PVN, tranh chấp nội bộ và sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động của PVN.

Ngoài ra trong Nghị định 149 còn ban hành kèm theo phụ lục danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

Từ khóa: Nghị định 149/2013/NĐ-CP

1.051

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
211650