• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tải về Nghị định 15/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/03/2015   Số công báo: Từ số 295 đến số 296
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đầu tư 2014; Luật Đầu tư công 2014; Luật đấu thầu 2013; Luật xây dựng 2014 và Luật quản lý nợ công 2009, ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nghị định 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Mở rộng lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo quy định tại Nghị định số 15/2015/ND-CP, các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) khá đa dạng, bao gồm:

(1) Công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các dịch vụ có liên quan;

(2) Hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nghĩa trang;

(3) Nhà máy điện, đường dây tải điện;

(4) Công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa thể thao và các dịch vụ liên quan, trụ sở của cơ quan nhà nước;

(5) Công trình kết cấu hạ tầng thương mại, khoa học công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, ứng dụng công nghệ thông tin;

(6) Các công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Bổ sung các loại hợp đồng dự án mới.

Ngoài 3 hình thức hợp đồng trước đây gồm: BOT, BT, BTO, thì Nghị định mới bổ sung 4 hình thức hợp đồng mới, gồm BOO, O&M, BTL, BLT…

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng được quyền đề xuất các hợp đồng khác về xây dựng chuyển giao trong quá trình phát sinh triển khai dự án, miễn là các bên đạt được thỏa thuận đàm phán và thỏa mãn các điều kiện theo gia dự án theo hình thức PPP.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đối tác công tư.

Điều 10, Nghị định 15/2015 quy định nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

Theo đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư không quá 1.500 tỷ đồng. Đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

Điều kiện lựa chọn dự án.

Dự án được lựa chọn thực hiện theo hình thức đối tác công tư phải đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện tại điều 15 của Nghị định 15/2015 này, trong đó có điều khoản về tổng số vốn đầu tư: Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Triển khai thực hiện dự án.

Nghị định 15/2015 quy định, dự án được triển khai theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng dự án sau khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, triển khai thực hiện dự án bao gồm các công đoạn sau:

+ Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án;

+ Chuẩn bị mặt bằng xây dựng;

+ Lập thiết kế xây dựng;

+ Giám sát thực hiện hợp đồng dự án;

+ Giám sát chất lượng công trình;…

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư

Điều 55 Nghị định 15/2015 quy định, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Điều khoản chuyển tiếp.

+ Danh mục dự án được công bố trước ngày 10/04/2015 phải được rà soát, phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp đã được Thủ tướng phê duyệt.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt trước ngày 10/04/2015 không phải phê duyệt lại.

+ Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 10/04/2015, không phải lựa chọn lại nhà đầu tư.

+ Hợp đồng dự án được ký tắt trước ngày 10/04/2015 không phải đàm phán lại.

+ Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dự án được ký chính thức trước ngày 10/04/2015 được tiếp tục thực hiện theo quy định của giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng dự án.

+ Dự án đã có cam kết hoặc chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng hoặc Bộ, ngành, UBND tỉnh về sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án, ưu đãi, bảo đảm đầu tư và các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án trước ngày 10/04/2015 được tiếp tục thực hiện theo các văn bản đó.

Nghị định 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2015, và thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP; Nghị định 24/2011/NĐ-CP và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg.

Từ khóa: Nghị định 15/2015/NĐ-CP

17.901

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266213