• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

 

Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tải về Nghị định 151/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 151/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/2013   Số công báo: Từ số 787 đến số 788
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Nghị định 151/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Tổng công ty). Tổng công ty là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chuyển giao. Việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được áp dụng theo các quy định của Nghị định này, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định 151 quy định về quản lý và đầu tư kinh doanh vốn nhà nước như việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước sau khi nhận bàn giao, bán vốn nhà nước, đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty, thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Ngoài ra Nghị định 151 còn quy định chế độ tài chính của Tổng công ty như vốn hoạt động, doanh thu, chi phí, chế độ tiền lương, lợi nhuận, quỹ thưởng thành tích bán vốn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013. 

Từ khóa: Nghị định 151/2013/NĐ-CP

2.270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
211683