• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải về Nghị định 152/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2006   Số công báo: Từ số 51 đến số 52
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là BHXH) bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 52 bao gồm 05 chế độ BHXH quy định:  (1) Ốm đau; (2) Thai sản; (3) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, (4) Hưu trí; (5) Tử tuất. 

05 chế độ bảo hiểm này có một số điểm nổi bật như sau:

Đối với chế độ ốm đau, Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế thì mới được hưởng chế độ ốm đau. Tương tự, người lao động Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con mà muốn hưởng chế độ ôm đau cũng phải có xác nhận của cơ sở y tế.Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. 

Đối với chế độ thai sản, Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản theo khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định tại các Điều 29, 30 và Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp phải căn cứ vào hai yếu tố là tỷ lệ suy giảm sức lao động và đóng góp trước đó của người bị tai nạn.  Đây là một điểm mới bởi Nghị định 12/CP trước đây chỉ căn cứ đơn thuần vào tỷ lệ suy giảm sức lao động. 

Đối với chế độ hưu trí, điều kiện để được hưởng lương hưu hàng tháng quy định chặt chẽ hơn, cách tính tiền lương hưu (hằng tháng hoặc 1 lần) có sự điều chỉnh để đảm bảo người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí phù hợp với đóng góp trước đó của họ khi tham gia BHXH. 

Chế độ tử tuất cũng có một số điểm thay đổi về cách tính tiền tuất đối với người chết.  Theo đó, tiền tuất hằng tháng đối với thân nhân người chết nếu đủ điều kiện hưởng tiền tuất hàng tháng có hai mức là 50% hoặc 70% mức lương tối thiểu/người/tháng (trước đây theo quy định Nghị định 12/CP là 40% và 70%). Việc áp dụng mức 50% hay 70% tuỳ thuộc vào việc những thân nhân này còn người trực tiếp nuôi dưỡng ngoài người đã chết hay không. Tiền tuất 1 lần cũng tăng từ 1 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH lên 1,5 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH. 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2007.

Từ khóa: Nghị định 152/2006/NĐ-CP

10.489

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16079