• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Nghị định 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Nghị định 156/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/11/2013   Số công báo: Từ số 821 đến số 822
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 156 có khá nhiều điểm mới như cho phép NNT ủy quyền cho “cấp dưới” ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với Cơ quan thuế (TT 28 chỉ cho phép ủy quyền dưới một cấp.)

NNT đăng ký thuế nhưng chưa thông báo các tài khoản tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế thì phải thông báo bổ sung theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013. Khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản thì phải thông báo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi.

Bên cạnh đó Nghị định 156 cũng có khá nhiều điểm mới trong bổ sung hồ sơ khai thuế và việc khai thuế GTGT, khai thuế thu nhập DN.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2013.

Từ khóa: Nghị định 156/2013/NĐ-CP

2.150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
213153