Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 157-NĐ năm 1956 quy định tiêu chuẩn cung cấp của thương bệnh binh ở trong trại và các trưởng thương binh do Bộ trưởng Bộ Thương binh và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 157-NĐ   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thương binh   Người ký: Trịnh Văn Bính, Vũ Đình Tụng
Ngày ban hành: 10/11/1956   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/1956   Số công báo: Số 39
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


68