• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

 

Nghị định 159/2005/NĐ-CP về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Tải về Nghị định 159/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 159/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/01/2006   Số công báo: Từ số 17 đến số 18
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2005/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Nghị định 159/2005/NĐ-CP quy định mục đích, nguyên tắc, phương pháp, thẩm quyền và trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Theo đó, xã, phường, thị trấn được phân làm 3 loại đơn vị hành chính sau: Xã, phường, thị trấn loại 1; Xã, phường, thị trấn loại 2; Xã, phường, thị trấn loại 3 và được phân chia từ 3 tiêu chí: Dân số; Diện tích; Các yếu tố đặc thù.

Đồng thời, Nghị định 159/2005/NĐ-CP quy định việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã căn cứ vào khung điểm sau:

+ Xã, phường, thị trấn loại 1 có từ 221 điểm trở lên;

+ Xã, phường, thị trấn loại 2 có từ 141 đến 220 điểm và xã, phường, thị trấn loại 3 có từ 140 điểm trở xuống.

Nghị định 159/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2006.

Từ khóa: Nghị định 159/2005/NĐ-CP

19.988

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8243