• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Nghị định 16/2017/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2017/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/02/2017   Số công báo: Từ số 157 đến số 158
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có một số thay đổi như sau:

NHNN hiện nay có 26 đơn vị trực thuộc (quy định trước đây là 27 đơn vị), gồm các Vụ, Cục, Chi nhánh; Sở Giao dịch; Văn phòng; Cơ quan thanh tra, giám sát và các đơn vị sự nghiệp. Trong đó có:

 • 20 đơn vị hành chính giúp Thống đốc NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương và;
 • 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của NHNN.

Điểm mới trong cơ cấu tổ chức NHNN đó là:

 • Bỏ 02 đơn vị là: Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;
 • Bổ sung thêm 01 đơn vị mới là: Vụ Truyền thông;
 • Cục Công nghệ tin học được đổi tên thành Cục Công nghệ thông tin.

Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017, thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 16/2017/NĐ-CP

2.869

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
340119