• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

Tải về Nghị định 17/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/03/2014   Số công báo: Từ số 401 đến số 402
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 17/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra Ngoại giao.

Nội dung chính của Nghị định số 17/2014 đó là quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Ngoại giao; thanh tra viên, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và cộng tác viên thanh tra Ngoại giao; trách nhiệm và mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra Ngoại giao.

Cụ thể, Nghị định số 17/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra Ngoại giao gồm: Thanh tra Bộ Ngoại giao và Thanh tra Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Nghị định số 17/2014  cũng quy định chi tiết về hoạt động thanh tra ngoại giao, theo đó Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài gửi Thanh tra Bộ tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2014, thay thế Nghị định số 157/2006/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 17/2014/NĐ-CP

629

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
223021