• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về Nghị định 172/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/12/2013   Số công báo: Từ số 843 đến số 844
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập giải thể công ty TNHH Nhà nước.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Nghị định 159 quy định việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; tổ chức lại, tạm ngưng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Từ khóa: Nghị định 172/2013/NĐ-CP

1.665

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
213590